configureer
%country_belgie%
locatie
%country_belgie%
%country_belgie%
%country_belgie%
taal Nederlands
×
%country_belgie%
locatie
%country_belgie%
%country_belgie%
%country_belgie%
taal Nederlands
0
configureer

Privacyverklaring

1. Algemeen

Deze privacyverklaring informeert u – als klant of bezoeker van onze website – omtrent wat er gebeurt met eventuele persoonsgegevens die u ons verschaft of die wij over u verzamelen en verwerken. De privacyverklaring is van toepassing op al onze producten en diensten en alle gegevensverwerkingen die wij doen of die in opdracht van ons gedaan worden door externe partijen en volgt de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbevescherming (AVG, internationaal gekend als “GDPR”) zoals deze in België van kracht is en waar wij gevestigd zijn.

In overeenstemming met veranderende wetgeving en/of veranderd beleid en activiteiten m.b.t. privacy kan het zijn dat wij deze privacyverklaring periodiek moeten bijstellen. U vindt dan ook steeds de meest recente versie online op www.werfkastenopmaat.be

2. Contact

Wij zijn werfkastenopmaat.be, gevestigd te Poeierstraat 6, 2490 Balen met ondernemingsnummer BE0630.772.588 en kan ons bereiken via info@werfkastenopmaat.be.

3. Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Onderstaande lijst biedt een compleet overzicht van alle categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken. Afhankelijk van uw situatie en relatie met ons kan het uiteraard zijn dat bepaalde persoonsgegevens of categorieën in uw geval niet van toepassing zijn.

4. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens afkomstig van de volgende categorieën van bronnen:

5. Overdracht aan derden?

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van de activiteiten van werfkastenopmaat.be, waarbij werfkastenopmaat.be zijn bedrijfsactiviteit reorganiseert, overdraagt of stopzet, of wanneer verdeelkstenopmaat.be failliet gaat, kunnen je persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. In dat geval zal werfkastenopmaat.be, indien redelijkerwijze mogelijk, proberen je vooraf op de hoogte te brengen van het feit dat wij je persoonsgegevens aan een derde overdragen. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat dit niet altijd mogelijk is, noch technisch, noch commercieel.

werfkastenopmaat.be kan je e-mailadres of de andere persoonsgegevens die je ons verstrekt, doorgeven aan Facebook/Instagram/Google Ads om persoonlijke advertenties op Facebook/Instagram/Google Ads te maken of om lookalike audiences op Facebook te creëren. We zullen je persoonsgegevens slechts doorgeven aan Facebook/Instagram/Google Ads als je instemt met het gebruik van je persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Wij bij werfkastenopmaat.be kunnen je persoonsgegevens doorgeven aan onze partners die klantenreviews over onze producten en diensten verstrekken.

6. Doeleinden verzamelen en verwerking gegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en volgens onderstaande wettelijke verwerkingsgronden:

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartijden van uw persoonsgegevens variëren en zijn afhankelijk van de volgende criteria:

8. Verplichting delen gegevens?

Indien u bij ons producten of diensten wenst aan te kopen, bent u verplicht een minimum aan persoonsgegevens te bezorgen. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij onze contractuele alsook wettelijke verplichtingen niet nakomen. Eventuele optionele persoonsgegevens worden steeds als dusdanig aangegeven.

9. Uw rechten

De privacywetgeving geeft u de volgende rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:

Als je een werfkastenopmaat.be profiel hebt, kun je je rechten op informatie, correctie, bezwaar tegen e-mails voor direct marketing en verwijdering uitoefenen door in te loggen op je profiel. Als je geen werfkastenopmaat.be profiel hebt, kun je contact opnemen met werfkastenopmaat.be via een e-mail naar info@werfkastenopmaat.be.

10. Klachten?

Je hebt bovendien het recht om klacht neer te leggen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in je land van herkomst binnen de Europese Unie.